Strateški usmjerena izdavačka kuća Slitherine je najavila Aggressors: Ancient Rome kojeg potpisuje razvojni tim Kubat Software.

Sam naziv možda nije najsretnije odabran obzirom da nas u ovoj 4X strategiji očekuje dvadesetak drevnih civilizacija, od barbarskih plemena i Egipćana, do Rima i Spartanaca.

Igračima je cilj uspostaviti i održati vlastitu naciju putem ratovanja, trgovine, unutarnje politike, diplomacije i kulturnog širenja, a kako kažu autori, važno je poznavanje vlastitih prednosti, te biti svjestan slabosti.

Detaljan sustav borbe uključuje posebnosti jedinica, kao i konfiguraciju terena, moral trupa i opskrbu bez koje ni najjača vojska ne može uspješno djelovati, no sve će nam to biti detaljno objašnjeno u ugrađenim tutorialima.

Aggressors: Ancient Rome bi se prema planu trebao pojaviti u trećem tromjesečju ove godine, a detalje o svemu potražite ovdje.