Jučer smo pisali o novoj civilizaciji koja stiže u Firaxisov Civilization VI, a razvojni je tim sada predstavio i drugu. Radi se o Kraljevini Makedoniji koja stiže uz ranije najavljenu Perziju, a koju će predvoditi Aleksandar Veliki.

Kraljevina Makedonija raspolaže sposobnošću Hellenistic Fusion, koja osigurava određene bonuse nakon osvajanja gradova. Sam Aleksandar donosi bonuse na izdržljivost jedinica za vrijeme ratovanja, što igračima dozvoljava da sudjeluju u duljim ratovima s manje negativnih posljedica.

Jedinstvene jedinice Makedonskog Kraljevstva su Hypaspist koje zamjenjuju Swordsmane. Ove jedinice dobivaju posebne bonuse za vrijeme napada i dobivaju više bonusa na podršku od uobičajenih jedinica. I sam Aleksandar dobiva jednu dodatnu jedinstvenu jedinicu, Hetairoi, koje zamjenjuju jedinice Horseman i stižu s besplatnim promaknućem.

Makedonska jedinstvena građevina je Basilikoi Paides, koja igračima osigurava bonuse na znanost pri izgranji bilo koje necivilne građevine i određenih vojnih jedinica. Više informacija dostupno je u videu koji prilažemo ispod.