Kao što smo nedavno pisali, na Steam uskoro dolazi igra Destiny 2, razvojnog studija Bungie. Sukladno tome, otvorena je i službena web stranica koja će igračima poslužiti za prebacivanje svojih likova s trenutne Battle.net platforme na Steam.

Prebacivanje računa započinje već 20. kolovoza, a jednom kad igra osvane na novoj platformi, igračima će biti dostupni njihovi Guardiani s kojima su do tada igrali.

Aktivacijom prijenosa sa Battle.net platforme na Steam, prebacuje se cijeli igračev račun, igra, ekspanzije, Silver te Annual Pass. U slučaju da račun ne prebacite na Steam, igra vam od 1. listopada neće biti dostupna. Detalje o prebacivanju likova možete pronaći na Bungievoj službenoj web stranici.

Cross Save

Osim prebacivanja igre na Steam, Bungie nam donosi i Cross Save opciju, koju smo također nedavno najavili.

Cross Save će igračima omogućiti igranje na više platformi, a sav napredak će se automatski ažurirati. Bungie najavljuje kako će Cross Save opcija biti omogućena za aktivaciju samo jednom po svakom igračevom računu, a nećemo je moći iskoristiti za spajanje dva različita računa (s dvije platforme) u jedan.

Odgovore na sva dodatna pitanja možete pronaći na službenoj stranici Cross Savea na kojoj se nalazi i FAQ, a Cross Save značajka postaje dostupna već 21. kolovoza.